Ustawa F-gazowa

gazowa

 

Działalność człowieka odgrywa rolę w postępujących zmianach klimatycznych, m.in. wzrost średniej temperatury na Ziemi. Jednym z czynników mających na to wpływ jest emisja do atmosfery fluorowanych gazów cieplarnianych, które stosowane są jako czynniki robocze w pompach ciepła, ladach chłodniczych, mroźniach oraz instalacjach klimatyzacyjnych. W związku z tym wprowadzono szereg wymogów prowadzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Głównym dokumentem prawnym w Polsce jest Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO (ustawa F-gazowa), która odnosi się do Rozporządzeń wydanych przez Wspólnotę Europejską w zakresie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych.

 

Obowiązek rejestracji urządzeń zawierających F-gazy

 

Ustawa F-gazowa wprowadza m.in. obowiązek rejestracji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w CRO (Centralnym Rejestrze Operatorów) oraz przeprowadzania okresowych kontroli szczelności układu chłodniczego. Obowiązek rejestracji urządzenia (założenia karty urządzenia) w CRO spoczywa na Operatorze, natomiast przeglądów i wpisów do karty może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca certyfikat dla personelu popularnie zwany uprawnieniami f-gazowymi.

Zazwyczaj operatorem urządzenia domowego lub małego urządzenia komercyjnego jest osoba fizyczna, która jest właścicielem tego urządzenia.

                                           

Częstotliwość wykonywania przeglądów jest zależna od ilości czynnika w układzie chłodniczym (w przeliczeniu na ekwiwalent emisji dwutlenku węgla) i powinna być wykonywana co 3, 6 lub 12 miesięcy.

co2

Jeżeli nie jesteś pewien, czy twoje urządzenie podlega rejestracji oraz okresowym przeglądom skontaktuj się z nami jak najszybciej.

 

U W A G A!

Instalator, sprzedawca, uruchamiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezarejestrowania urządzenia przez Operatora.