Usługi hydrauliczne

Instalacja centralnego ogrzewania (C.O.) to system rozprowadzania ciepłej wody, mający na celu ogrzewanie pomieszczeń. Wyróżniamy instalacje otwarte – wyposażone w naczynie wzbiorcze z wolnym dostępem powietrza – oraz instalacje zamknięte z ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym, usytuowanym zwyczajowo przy źródle ciepła.